Shaheed Chandu Stadium

Shaheed Chandu Stadium Bogra, Bangladesh

April 2013

26thDhaka MetropolisDHM7/171 (20)vKhulna DivisionKHU96 (18.2)
26thRajshahi DivisionRAJ5/154 (19)vRangpur DivisionRAN7/150 (20)
24thRajshahi DivisionRAJ2/99 (12.5)vKhulna DivisionKHU97 (17.5)
24thDhaka MetropolisDHM6/85 (14.2)vRangpur DivisionRAN5/173 (20)
22ndDhaka MetropolisDHM5/166 (19.2)vChittagong DivisionCHI9/165 (20)
22ndRajshahi DivisionRAJ6/140 (20)vSylhet DivisionSYL8/134 (20)
21stBarisal DivisionBAR9/138 (20)vKhulna DivisionKHU2/174 (20)
21stDhaka DivisionDHA7/169 (20)vRangpur DivisionRAN7/169 (20)