Rangpur Rangers

Rangpur Rangers

Last 5 Matches

Bangladesh Premier League 2019
January 2020
F10thDhaka PlatoonDHA9/138 (20)vRangpur RangersRAN9/149 (20)Shere Bangla National StadiumDhaka, Bangladesh
W8thDhaka PlatoonDHA9/145 (20)vRangpur RangersRAN84 (15.3)Shere Bangla National StadiumDhaka, Bangladesh
S4thSylhet ThunderSS161 (19.1)vRangpur RangersRAN5/199 (20)Sylhet International Cricket StadiumSylhet, Bangladesh
T2ndRajshahi RoyalsDUR4/179 (20)vRangpur RangersRAN7/149 (20)Sylhet International Cricket StadiumSylhet, Bangladesh
December 2019
T31stRajshahi RoyalsDUR8/135 (20)vRangpur RangersRAN6/182 (20)Shere Bangla National StadiumDhaka, Bangladesh
All results