Pune Club Ground

Pune Club Ground Pune, India

October 2009

24thBarodaBAR7/152 (20)vMaharashtraMAH2/154 (17)
23rdMaharashtraMAH5/177 (20)vMumbaiMUM8/167 (20)
21stMumbaiMUM6/191 (20)vSaurashtraSAU5/128 (20)
20thMaharashtraMAH8/110 (18.5)vSaurashtraSAU107 (19.1)
19thGujaratGUJ7/191 (20)vMaharashtraMAH7/163 (20)