Vidarbha C.A. Ground

Vidarbha C.A. Ground Nagpur, India

January 2016

9thHimachal PradeshHIM156 (19.5)vVidarbhaVID6/183 (20)
9thGujaratGUJ1/99 (6.4)vHaryanaHAR95 (20)
8thHimachal PradeshHIM4/173 (16.5)vTamil NaduTAM6/168 (20)
6thHaryanaHAR9/122 (20)vHimachal PradeshHIM8/123 (19.2)
6thGujaratGUJ105 (19.4)vTamil NaduTAM1/111 (12.5)
5thHaryanaHAR7/138 (20)vHyderabad (India)HYD8/173 (20)
3rdBengalBEN6/154 (20)vHimachal PradeshHIM3/152 (20)
3rdGujaratGUJ7/134 (19.3)vHyderabad (India)HYD7/131 (20)
2ndBengalBEN82 (15.5)vTamil NaduTAM8/151 (20)
1stHaryanaHAR113 (19.1)vTamil NaduTAM1/116 (16)
1stBengalBEN4/185 (20)vHyderabad (India)HYD124 (16.2)

April 2014

4thRailwaysRAI87 (18.2)vUttar PradeshUTT9/150 (20)
4thRajasthanRAJ7/159 (19.1)vVidarbhaVID7/157 (20)
3rdMadhya PradeshMAD9/137 (20)vVidarbhaVID8/124 (20)
3rdRajasthanRAJ6/175 (20)vRailwaysRAI168 (19.4)
1stRailwaysRAI4/118 (15.3)vVidarbhaVID9/114 (20)
1stMadhya PradeshMAD139 (20)vUttar PradeshUTT7/141 (19.5)

March 2014

31stMadhya PradeshMAD3/87 (11.5)vRailwaysRAI86 (19)
31stRajasthanRAJ9/115 (20)vUttar PradeshUTT5/121 (18)
30thMadhya PradeshMAD9/157 (20)vRajasthanRAJ5/177 (20)
30thUttar PradeshUTT5/204 (20)vVidarbhaVID9/195 (20)

March 2013

21stMadhya PradeshMAD145 (19.5)vRajasthanRAJ5/151 (20)
21stUttar PradeshUTT2/131 (18.3)vVidarbhaVID9/128 (20)
20thMadhya PradeshMAD7/159 (19.4)vRailwaysRAI7/158 (20)
20thRajasthanRAJ103 (20)vUttar PradeshUTT1/107 (14.3)
18thRailwaysRAI5/144 (18.5)vVidarbhaVID5/143 (20)
18thMadhya PradeshMAD7/138 (18.4)vUttar PradeshUTT6/136 (20)
17thMadhya PradeshMAD99 (17.2)vVidarbhaVID6/136 (20)
17thRajasthanRAJ3/128 (17.1)vRailwaysRAI6/127 (20)
16thRajasthanRAJ9/103 (20)vVidarbhaVID9/113 (20)
16thRailwaysRAI5/130 (20)vUttar PradeshUTT4/131 (19.1)