Nepal

Nepal

Last 5 Matches

Nepal in Kenya T20I Series 2022 2022

August 2022

30thT20IKenyaKEN7/144 (20)vNepalNEP7/175 (20)Gymkhana Club GroundNairobi, Kenya
29thT20IKenyaKEN101 (20)vNepalNEP9/94 (20)Gymkhana Club GroundNairobi, Kenya
28thT20IKenyaKEN2/156 (20)vNepalNEP6/160 (19.3)Gymkhana Club GroundNairobi, Kenya
26thT20IKenyaKEN9/132 (20)vNepalNEP114 (19)Gymkhana Club GroundNairobi, Kenya
25thT20IKenyaKEN8/130 (20)vNepalNEP5/133 (19.2)Gymkhana Club GroundNairobi, Kenya
All results