Myreside

Myreside Edinburgh, Scotland

July 2015
S18thKenyaKEN97 (20)vNetherlandsNED6/98 (8.3)
T14thNetherlandsNED135 (19.4)vOmanOMA4/138 (19)
S11thKenyaKEN7/143 (20)vOmanOMA7/136 (20)
F10thCanadaCAN5/143 (20)vKenyaKEN3/146 (18.3)