Windhoek High School

Windhoek High School Windhoek, Namibia

November 2011

6thNamibiaNAM6/229 (20)vKenyaKEN7/178 (20)
5thNamibiaNAM108 (19.1)vKenyaKEN63 (15.5)
5thNamibiaNAM4/198 (18)vKenyaKEN2/194 (20)
3rdNamibiaNAM9/141 (20)vKenyaKEN9/115 (20)
3rdNamibiaNAM5/171 (19.3)vKenyaKEN5/170 (20)

October 2011

4thNamibiaNAM55 (10.4)vScotlandSCO7/181 (20)
3rdNamibiaNAM3/223 (20)vScotlandSCO107 (15.3)