Sylhet Thunder

Sylhet Thunder

Last 5 Matches

Bangladesh Premier League 2024

February 2024

23rdKhulna TigersKHU8/128 (20)vSylhet ThunderSS4/130 (18)Shere Bangla National StadiumDhaka, Bangladesh
19thComilla VictoriansCOM6/165 (20)vSylhet ThunderSS5/177 (20)Zahur Ahmed Chowdhury StadiumChattogram, Bangladesh
17thFortune BarishalBRSAL6/183 (20)vSylhet ThunderSS8/165 (20)Zahur Ahmed Chowdhury StadiumChattogram, Bangladesh
9thKhulna TigersKHU3/153 (20)vSylhet ThunderSS5/159 (19)Shere Bangla National StadiumDhaka, Bangladesh
7thDurdanto DhakaDRD8/124 (20)vSylhet ThunderSS5/129 (19)Shere Bangla National StadiumDhaka, Bangladesh
All results