Seebarn Cricket Centre

Seebarn Cricket Centre Lower Austria, Austria

August 2020
S15thWT20IAustria WomenAUT-W8/50 (20)vGermany WomenGER-W3/129 (20)
F14thWT20IAustria WomenAUT-W9/61 (20)vGermany WomenGER-W0/198 (20)
T13thWT20IAustria WomenAUT-W54 (17.5)vGermany WomenGER-W0/55 (8.1)
T13thWT20IAustria WomenAUT-W53 (13)vGermany WomenGER-W0/191 (20)
W12thWT20IAustria WomenAUT-W83 (19)vGermany WomenGER-W2/165 (20)