Seebarn Cricket Centre

Seebarn Cricket Centre Lower Austria, Austria

May 2023

7thWT20IAustria WomenAUT-W8/75 (20)vFrance WomenFRA-W2/79 (11)
6thWT20IAustria WomenAUT-W2/73 (12)vFrance WomenFRA-W6/91 (11.4)
6thWT20IAustria WomenAUT-W9/56 (20)vFrance WomenFRA-W6/155 (20)
5thWT20IAustria WomenAUT-W8/94 (20)vFrance WomenFRA-W4/156 (20)
5thWT20IAustria WomenAUT-W79 (17.5)vFrance WomenFRA-W8/122 (20)

August 2022

20thWT20IAustria WomenAUT-W6/118 (20)vItaly WomenITA-W3/121 (18.5)
19thWT20IAustria WomenAUT-W3/127 (20)vItaly WomenITA-W6/128 (18.4)
18thWT20IAustria WomenAUT-W3/143 (20)vItaly WomenITA-W7/145 (17.5)
18thWT20IAustria WomenAUT-W57 (12.4)vItaly WomenITA-W4/163 (20)
17thWT20IAustria WomenAUT-W4/94 (20)vItaly WomenITA-W2/95 (11.2)

June 2022

5thT20IAustriaAUT6/196 (20)vHungaryHUN6/197 (19)
4thT20IAustriaAUTNo resultvHungaryHUN89 (16)
4thT20IAustriaAUT5/201 (20)vHungaryHUN96 (17.3)

September 2021

26thWT20IAustria WomenAUT-W2/188 (20)vBelgium WomenBEL-W5/114 (20)
25thWT20IAustria WomenAUT-W4/212 (20)vBelgium WomenBEL-W3/100 (20)
25thWT20IAustria WomenAUT-W2/197 (20)vBelgium WomenBEL-W3/79 (20)

August 2020

15thWT20IAustria WomenAUT-W8/50 (20)vGermany WomenGER-W3/129 (20)
14thWT20IAustria WomenAUT-W9/61 (20)vGermany WomenGER-W0/198 (20)
13thWT20IAustria WomenAUT-W54 (17.5)vGermany WomenGER-W0/55 (8.1)
13thWT20IAustria WomenAUT-W53 (13)vGermany WomenGER-W0/191 (20)
12thWT20IAustria WomenAUT-W83 (19)vGermany WomenGER-W2/165 (20)